پرش لینک ها

سیروپ نعنا فلفلی

145,000 تومان

شناسه کالا: MRP-0015-1

توضیحات

ســیروپ نعنــا فلفلــی تهیــه شــده از بــرگ نعنــای داراب در اســتان فــارس میباشــد که با تکنیک تقطیر عصاره گیری شده است.
در ایــن ســیروپ از هیــچ گونــه رنــگ و اســانس مصنوعــی اسـتفاده نشـده اسـت و تمامـی عطـر جـذاب ایـن سـیروپ بـرگرفتـه از نعنـای بـا کیفیـت و دقـت در عصـاره گیـری میباشـد
بریکس نهایی:۵

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفر برای بررسی باشید “سیروپ نعنا فلفلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.