پرش لینک ها

سیروپ نعنا فلفلی Pepper Mint Syrup

240,000 تومان

توضیحات

ســیروپ نعنــا یخی تهیــه شــده از بــرگ نعنــای داراب در اســتان فــارس میباشــد که با تکنیک تقطیر عصاره گیری شده است.
در ایــن ســیروپ از هیــچ گونــه رنــگ و اســانس مصنوعــی اسـتفاده نشـده اسـت و تمامـی عطـر جـذاب ایـن سـیروپ بـرگرفتـه از نعنـای بـا کیفیـت و دقـت در عصـاره گیـری میباشـد
بریکس نهایی:۵۵

طعم خنک و نعنایی

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفر برای بررسی باشید “سیروپ نعنا فلفلی Pepper Mint Syrup”
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
حساب کاربری
تماس با ما
فروشگاه
خانه