پرش لینک ها

[showMyForm]

بعد از اتمام دوره ها، در روز پایانی از هنرجویان آزمون عملی و تئوری گرفته میشود و در صورت قبولی آن ها در آزمون مدارک ریتون به زبان لاتین با کد اختصاصی صادر میشود. تنها مدارکی در ریتون قابل قبول میباشد که در سایت با وارد کردن اسم و کد درج شده روی مدرک بر روی صفحه نشان دادن شود، در غیر این صورت مدرک هیچ اعتباری ندارد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
حساب کاربری
تماس با ما
فروشگاه
خانه