loading

Footer Widget

ریتون ها ظرفهایی بودند که در دوران کهن به شکل اشکال مختلف ساخته می شدند . جنس ریتون ها معمولا از طلا، نقره و آهن برای درباریان و شاهان بود  اما در تمام طبقات اجتماعی به کار می رفته است.  طبقات پایین جامعه از ریتون های سفالی استفاده می کردند و طبقات بالا ریتون های طلا و نقره را مورد استفاده قرار می دادند .سابقه هنر ریتون سازی به هزاره چهاردم قبل از میلاد یعنی حدود 6000 سال قبل باز می گردد . از هزاره چهارم پیش از میلاد تا قرن های هفتم و هشتم پیش از میلاد (2800 سال قبل) تعداد نا چیزی ریتون کشف شده است . در طول حکومت ماد ها ، هنر ریتون سازی پیشرفت بسیار کرد. این هنر در دوران هخامنشیان به اوج خود رسید.