loading

Footer Widget

ایده اصلی برای طراحی این هویت بصری از تکوک یا ریتون گرفته شده است. ریتون ها ظرفهایی بودند که در دوران کهن به شکل جانوران ساخته می شدند. جنس ریتون ها معمولا از طلا و یا آهن بود، به صورت گاو یا ماهی یا مرغ ساخته میشد. در اعصار گذشته ریتون بجز مراسم مذهبی و درباری برای نوشیدن شراب، کاربرد دیگری نداشته و صرفا وسیله ای تجملی بوده است. سابقه هنر ریتون سازی به هزاره چهاردم قبل از میلاد یعنی حدود 6000 سال قبل باز می گردد. از هزاره چهارم پیش از میلاد تا قرن های هفتم و هشتم پیش از میلاد (2800 سال قبل) تعداد ناچیزی ریتون کشف شده است. در طول حکومت مادها، هنر ریتون سازی پیشرفت بسیار کرد. این هنر در دوران هخامنشیان به اوج خود رسید.

 

 

آدرس: تهران
شماره تماس: 09102042073
شماره تماس: 02128428930
ایمیل: info@molecular-rhyton.com